Organica

Kontakt i lokalizacje
Organica Polska - Innowacyjne rozwiązania w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków. Działalność firmy nastawiona jest na propagowanie inwestycji proekologicznych mających na celu poprawę środowiska naturalnego, w którym żyjemy. ORGANICA – Ogrody Odnowy to samodzielny system ekologiczny, bardzo łatwy w obsłudze, nie wymagający większej interwencji ze strony człowieka. Atutem systemu ORGANICA są niższe nakłady kapitałowe i koszty eksploatacyjne w porównaniu do tradycyjnych technologii osadu czynnego.